• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Sobota 18 Led 2020
Home OR mládeže Zápisy z jednání ORM Zápis z jednání OORM I/2012
Zápis z jednání OORM I/2012 Tisk Email
Napsal uživatel Vlastimil Nevařil   
Pondělí, 09 Leden 2012 23:39

Zápis 
z I. jednání Okresní odborné rady mládeže Zlín ze dne 9.1.2012

 

1.     Zahájení

Jednání OORM Zlín zahájil vedoucí rady Vlastimil Nevařil. Přítomna byla nadpoloviční většina členů, tím byla rada usnášeníschopná. Provedením zápisu byl v průběhu jednání určen Jaroslav Pekař, kontrolou zápisu Miroslav Šípek. 

Účast:Vlastimil Nevařil, Miroslav Šípek, Jaroslav Pekař, Martin Holčík, Zdeněk Galba, Petr Vítek, Pavel Petrů, Josef Brázdil
Omluveni: Vladimír Mlynarčík, Alena Škopíková, Stanislav Zvončák

2.     Plnění odznaků odborností mladých hasičů

Vedoucí rady informoval o připravenosti plnění odznaků odborností mladých hasičů, které jsou naplánovány na 12.2 do Újezda u Valašských Klobouk, 19.2. do Kvítkovic a 26.2. do Louk. V loňském roce se vedoucí zapojili do zkušební komise. V tomto se bude pokračovat i letos. Na začátek (9:00) bude pozváno prvních 30 přihlášených mladých hasičů, ostatní na 11:00, případně později. Přihlášky do 6.2.2012.
Testové otázky i hodnocení zůstává dle roku 2011 ( 0 – 3 chyby: uspěl, 4 chyby: opravný test, 5 a více chyb: neuspěl. K ústní zkoušce je puštěn ten, kdo uspěje v písemném testu.)Za splněnou odbornost dostane mladý hasič přílohu k členskému průkazu, samolepku a nášivku (do rozdání starých zásob). Případné další samolepky či odznaky bude možné zakoupit v kanceláři OSH. 

Usnesení č. 1/I/2012
OORM Zlín
Bere na vědomí:
-          Připravenost plnění odznaků odborností mladých hasičů
Ukládá: vedoucímu OORM
-          Zveřejnit pozvánky na zkoušky odborností na webu OSH a zajistit zaslání pozvánek vedoucím kolektivů (email)-          Zajistit dostatek příloh k ČP  a samolepek
Schvaluje:
-          Připravené testy a hodnocení zkoušek plnění odznaků odborností mladých hasičů: Test 0 – 3 chyby: uspěl, 4 chyby: opravný test, 5 a více chyb: neuspěl. K ústní zkoušce je puštěn ten, kdo uspěje v písemném testu
Hlasování: Pro – 8 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel se hlasování – 0 hlasů

3.     Příprava školení vedoucích mládeže

Na základě pozitivních ohlasů z řad vedoucích a instruktorů se systémem vzdělávání bude i v letošním roce jarní školení rozděleno na dvě části. První část školení se uskuteční v neděli 22.dubna v Malenovicích od 10:00, na hřišti s tartanovým oválem a budou zde procvičovány jednotlivé discipliny hry Plamen a dorostu. V případě nepříznivého počasí bude k dispozici tělocvična. Druhá část školení (informační porada vedoucích) proběhne v KD na Březové v pátek 4.5.2012 od 18:00.Lektory jednotlivých disciplín budou rozhodčí z Okresního kola. 

Usnesení č. 2/I/2012
OORM Zlín
Schvaluje:
-          termíny a místo konání obou částí školení vedoucích mládeže
Ukládá: vedoucímu OORM
-          Připravit na příští jednání návrhy lektorů jednotlivých disciplín
-          připravit pozvánku pro vedoucí ke schválení
-          Zajistit tělocvičnu pro případ špatného počasí
Hlasování: Pro – 8 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel se hlasování – 0 hlasy

4.     Školení rozhodčích mládeže

Vedoucí rady informoval o nutnosti provést obnovu kvalifikace rozhodčích mladých hasičů. Předběžný termín byl stanoven na neděli 18.3. na HZ v MalenovicíchSoučasně je nutné pro dobré zvládnutí okresních kol získat alespoň deset nových rozhodčích. Termín tohoto školení bude určen následně. 

Usnesení č. 3/I/2012
OORM Zlín
Ukládá: vedoucímu OORM
-          Prověřit zvolený termín zkoušek rozhodčích s lektorem Jiřím Požárem.
všem členům rady
-          zajistit potřebný počet nových rozhodčích pro toto školení.
Hlasování: Pro – 8 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel se hlasování – 0 hlasů

5.     Zajištění finále okresního uzlování

Vedoucí OORM informoval o probíhajícím jednání se starostou obce Březůvky a SDH Březůvky o možnosti uspořádání této soutěže. Kulturní dům na Březůvkách má dostatek místa pro tuto soutěž.  

Usnesení č. 4/I/2012
OORM Zlín
Pověřuje:
Vedoucího rady dále jednat se zástupci obce a SDH Březůvky o pořádání finále v uzlování.
Hlasování: Pro – 8 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel se hlasování – 0 hlasů  

 

Příští jednání OORM Zlín 6.2.2012 v 16.00 hodin.                                                                           

                                                                                                                    Vlastimil Nevařil                                                                                                                                                                 vedoucí OORM Zlín